Batı Karadeniz Tıp Dergisi


Batı Karadeniz Tıp Dergisi

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayım organıdır. Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir. Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Batı Karadeniz Tıp Dergisi yalnızca elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Nisan Sayısı (2017)

Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi

Copyright Transfer Agreement

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt